Fiskalizacija

Vlada RH na sjednici 27. srpnja 2012. godine prihvatila je Prijedlog Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, te ga i uputila u saborsku raspravu na 1. čitanje

Što je fiskalizacija: Skup mjera koje se provode radi nadzora ostvarenog prometa u gotovini

Kako je predviđena razmjena podataka: Obveznik fiskalizacije prilikom izdavanja svakog računa za promet u gotovini (znači prije ispisa računa) elektronički potpisuje elemente računa te ih dostavlja Ministarstvu financija, Poreznoj upravi putem uspostavljene elektroničke (internetske) veze. Ministarstvo financija određuje Jedinstveni identifikator računa (JIR) te isti vraća obvezniku fiskalizacije putem uspostavljene elektroničke veze. Ova razmjena se izvršava u nekoliko sekundi te se omogućuje da se ispiše račun na kojem je ispisan JIR što znači da se ispisuje račun kojeg je ovjerila Porezna uprava

Tko su obveznici fiskalizacije?
Obveznici fiskalizacije bit će:
-Fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti (obrt i s obrtom izjednačene djelatnosti, slobodna zanimanja te pod određenim uvjetima djelatnost poljoprivrede i šumarstva)
-Fizičke osobe obveznici poreza na dobit
-Pravne osobe obveznici poreza na dobit (trgovačka društva i ostali) ako su obveznici izdavanja računa prema posebnim propisima.

Ciljevi fiskalizacije
Ciljevi fiskalizaije su smanjivanje razine porezne utaje, učinkovitiji i djelotvorniji porezni nadzor te podizanje svijesti kod kupaca da neizdavatelji računa krše porezne zakone.

Kada se primjenjuje fiskalizacija: Od 01.01.2013 propisuje se za obveznike fiskalizacije i to za velike i srednje poduzetnike prema odredbama Zakona o računovodstvu, te za obveznike fiskalizacije koji, kao jednu od djelatnosti, obavljaju djelatnost Pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane (Oznaka I područja NKD 2007.). Od 01.04.2013. propisuje se za obveznike fiskalizacije i to obveznike fiskalizacije koji, kao jednu od djelatnosti, obavljaju djelatnost Trgovine na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla (Oznaka G područja NKD 2007.) te obveznike koji obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja iz članka 18. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak. Od 01.07.2013. propisuje se za sve obveznike fiskalizacije.

Koliki je predviđeni trošak fiskalizacije za poreznog obveznika: - certifikat koji će se dobaviti u FINI, predložena cijena je 300 kn i vrijediti će 5 godina - stalnu internet vezu (cca od 30kn-100kn, mjesečno) - poslovni softvare koji će im prepraviti ili instalirati novi, proizvođači poslovnog softvera. - oni koji imaju zastarjelu opremu, morati će nabaviti i opremu (naprimjer PC računalo novije generacije)

zakon o fiskalizaciji
pdf nkd 2007